معرفی ائمه جماعات

معرفی ائمه جماعات

 

فرم اطلاعات ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

 

 

ردیف

نام مجموعه

محل اقامه نماز

جنسیت

موقع نماز

نام امام جماعت

ملاحظات

1

ستاد مرکزی دانشگاه

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

حجت الاسلام حمید واحدی زاده

 

2

دانشگاه علوم پزشکی

مسجد

مشترک

ظهر و عصر

حجت الاسلام علی زارع

 

3

دانشکده پزشکی

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

حجت الاسلام کاظم معاضدی

حجت الاسلام اسدی (نائب)

4

دانشکده پرستاری

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

حجت الاسلام 

آقایاری 

 

5

معاونت غذا و دارو

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

رحیم عبداللهی

 

6

خوابگاه شهید باهنر

نمازخانه

برادران

مغرب و عشاء

حسن خدامرادی

 

7

خوابگاه کوثر

نمازخانه

برادران

مغرب و عشاء

محمود زادجهانگیرلو

 

8

خوابگاه آزادگان

نمازخانه

خواهران

مغرب و عشاء

صالح مطهری راد

 

9

خوابگاه سبلان

نمازخانه

خواهران

مغرب و عشاء

عدیل حمیدوند

 

10

فوریت پزشکی

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

فریدون نیازی

 

11

مرکز بهداشت اردبیل

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

بهاءالدین یوسفی

 

12

بیمارستان امام خمینی (ره)

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

ابراهیم جنگی

 

13

بیمارستان فاطمی

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

حسن صادقی پور

 

14

بیمارستان بوعلی

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

شهرام مهدی یار

 

15

بیمارستان علوی

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

سید موسی آقایاری

 

16

شبکه بهداشت خلخال

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

مهدی رستمی

 

17

بیمارستان خلخال

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

علی شمخالی 

 

18

دانشکده پزشکی خلخال

 

نمازخانه

 

مشترک

 

ظهر وعصر

حجت الاسلام حافظی

 

19

بیمارستان ولیعصر(عج) مشکین شهر

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

حامد عباس زاده

 

20

شبکه بهداشت گرمی

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

حجت السلام شمس 

 

21

شبکه بهداشت نیر

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

مهدی اجاقی

 

22

شبکه بهداشت مشکین

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

رسول صبوری

 

23

شبکه بهداشت پارس آباد

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

پرویز احمدی تازه کند

 

24

شبکه بهداشت بیله سوار

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

میکائیل شکوری

 

25

شبکه بهداشت سرعین

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

قاسم اسدی

 

26

شبکه بهداشت نمین

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

جعفر مستوفی

 

27

شبکه بهداشت کوثر

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

محسن صفری

 

28

بیمارستان امام رضا (ع)

نمازخانه

مشترک

ظهر و عصر

میرطاهر موسوی

 

29

خوابگاه زینببه

نمازخانه

خواهران

مغرب و عشاء

سید حسام زاده

 

30

خوابگاه فاطمیه

نمازخانه

خواهران

مغرب و عشاء

ابراهیم جنگی