ارتباط با ما

دبیرخانه ستاد احیاء و اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نشانی: دفتر نهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

پست الکترونیکی: arums.nahad.ac@gmail.com

شماره تماس : ۳۳۵۱۷۷۴۰ - ۰۴۵