آرشیو اخبار

دوره آموزشی خانواده و نماز

دوره آموزشی خانواده و نماز

به گزارش روابط عمومی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، دوره آموزشی "خانواده و نماز" همراه با جوایز ویژه نقدی را برگزار می کند: ویژه دانشگاهیان و ...