آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی سلامت معنوی احکام نماز بیماران برگزار گردید

کارگاه آموزشی سلامت معنوی احکام نماز بیماران برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی نهاد رهبری دانشگاه، روز دوشنبه ۱ اسفندماه، کارگاه آموزشی سلامت معنوی احکام نماز بیماران ویژه کارکنان دانشگاه و کادر درمان بیمارستان ها و سازمان تامین اجتماعی اردبیل با تدریس دکتر اصغر ...